Màn Sáo ANNA – Curtain & Blinds

Thanh AN 24 chế tạo từ sắt, được sơn tỉnh điện với màu  Silver Grey tạo nên nét sang trọng cho không gian nội thất.

Hình Ảnh:


Thanh AN 23 chế tạo từ sắt, được sơn tỉnh điện với màu Antigold tạo nên nét sang trọng cho không gian nội thất.

Hình Ảnh:


Thanh AN 16 chế tạo từ sắt, được sơn tỉnh điện với màu Brow Wood tạo nên nét sang trọng cho không gian nội thất.

Hình Ảnh:


Thanh AN 03 chế tạo từ sắt, được sơn tỉnh điện với màu Sand tạo nên nét sang trọng cho không gian nội thất.

Hình Ảnh:


Thanh AN 02 chế tạo từ sắt, được sơn tỉnh điện với màu Black tạo nên nét sang trọng cho không gian nội thất.

Hình Ảnh:


Thanh AN 01 chế tạo từ sắt, được sơn tỉnh điện với màu White tạo nên nét sang trọng cho không gian nội thất.

Hình Ảnh: